استند سرسوهان کد 2208

استند سرسوهان کد 2208

استند سرسوهان(جاي سرسوهان) با قابليت قرار دادن حدود 22 سرسوهان بر روي استند

سرسوهان های موجود در عکس جهت نشان دادن نحوه قرار گرفتن سرسوهان بر روی استند می باشد ،استند به تنهایی ارسال گردیده و همراه آن سرسوهان ارسال نخواهد گردید

۱۹۰۰۰ تومان190000
خرید استند سرسوهان کد 2208
فروشگاه هایپر وی
استند سرسوهان کد 2210
استند سرسوهان کد 2210
۴۲۰۰۰ تومان