برلیان افکت روسی بسته ۶ عددی

برلیان افکت روسی بسته ۶ عددی

موجود نمی باشد

روش استفاده: ابتدا بر روی ناخن تاپ ژل زده و قبل از اینکه داخل دستگاه یووی بگذارید (ذر حالی که تاپ ژل خیس هست) پودر برلیان افکت روسی را بر روی تاپ ژل بریزید و سپس داخل دستگاه یووی قرار دهید تا به صورت کامل خشک شود، برای فیکس کردن میتوانیم مجدد بر روی آن تاپ ژل زده و داخل دستگاه یووی بگذارید