لاک ژل Dreamy crystal cat eye کد 2092

لاک ژل Dreamy crystal cat eye کد 2092

به آن ژل مرحله دوم نيز گفته ميشود

بعد از ژل بيس (ژل مرحله اول) استفاده ميگردد، و بعد روي آن تاپ ژل (ژل مرحله سوم) زده ميشود

(نمونه فوق، بر روی رنگ های مختلف زده شده است)

(براي لاک ژل فوق، به مگنت نيز نياز داريد که بايد به صورت جداگانه خريداري گردد)


جهت خشک شدن بايد از دستگاه يو وي استفاده گردد

حجم 15 ميل

۱۲۰۰۰۰ تومان1200000
خرید لاک ژل Dreamy crystal cat eye کد 2092
فروشگاه هایپر وی
لاک ژل Dreamy کد 203
لاک ژل Dreamy کد 203
۷۵۰۰۰ تومان
لاک ژل Dreamy کد 108
لاک ژل Dreamy کد 108
۷۵۰۰۰ تومان
لاک ژل BES کد 130
لاک ژل BES کد 130
۷۵۰۰۰ تومان