مگنت کد 2419

مگنت کد 2419

بعد از زدن لاک ژل چشم گربه ای (ژل مرحله دوم)، مگنت را با فاصله حدودا نیم سانتی متر، به مدت 10 ثانیه ، با زاویه دلخواه روی آن نگه دارید و بعد داخل دستگاه یووی قرار دهید

۲۸۰۰۰ تومان280000
خرید مگنت کد 2419
فروشگاه هایپر وی
مگنت دو سر کد 3162
مگنت دو سر کد 3162
۱۹۰۰۰ تومان
مگنت کد 2354
مگنت کد 2354
۲۰۰۰۰ تومان
مگنت خودکاری کد 3164
مگنت خودکاری کد 3164
۵۰۰۰ تومان
مگنت طرح دار شماره 1
مگنت طرح دار شماره 1
۱۵۰۰۰ تومان