پودر ژلاتین SPA (ژل پدیکور) کد 3630

پودر ژلاتین SPA (ژل پدیکور) کد 3630

موجود نمی باشد

پودر شماره 1 برای تبدیل کردن آب به ژلاتین میباشد و پودر شماره 2 برای برگرداندن ژلاتین به حالت مایع میباشد

نمک پدیکور کد 3975
نمک پدیکور کد 3975
۴۶۰۰۰ تومان
نمک پدیکور کد 3977
نمک پدیکور کد 3977
۴۶۰۰۰ تومان
نمک پدیکور کد 3979
نمک پدیکور کد 3979
۴۶۰۰۰ تومان