ژل بيس کت Dreamy

ژل بيس کت Dreamy

به آن ژل مرحله اول نيز گفته ميشود


(جهت ايجاد چسبندگي بيشتر براي ژل مرحله دوم)

جهت خشک شدن بايد از دستگاه يو وي استفاده گردد

حجم 15 ميل

((با خرید هر 6 عدد لاک ژل Dreamy در یک فاکتور، یک عدد لاک ژل آفر دریافت می کنید))

۴۵۰۰۰ تومان450000
خرید ژل بيس کت Dreamy
فروشگاه هایپر وی
لاک ژل Dreamy کد 091
لاک ژل Dreamy کد 091
۴۵۰۰۰ تومان
لاک ژل Tetis کد 56
لاک ژل Tetis کد 56
۶۰۰۰۰ تومان